Eezer

Överskottet från Con Dios Mc Autumn Run 2022 gick till Eezer och deras arbete med motorcykelambulanser på den afrikanska landsbygden.
Tack till alla som deltog och bidrog till detta.
Läs mer på www.eezer.org